Falkenberg

Fakta

Falkenberg är en liten hamnstad som ligger vid Ätrans mynning till Kattegatt i Halland. Staden har goda kommunikationer genom att E6/E20 mellan Oslo och Köpenhamn passerar staden och även järnvägen Västkustbanan. Den har drygt 25 000 invånare i tätorten och cirka 40 000 i hela kommunen och är även känd för den delvis dokumentära långfilmen Farväl Falkenberg.

Historia

I och runt omkring Falkenberg finns det rikligt med lämningar från forntiden. Många fynd har upptäckts relativt nyligen när det har skett stora utbyggnader av till exempel järnvägen. Fynden tyder på att Falkenberg har spelat en stor roll som handelscentrum med förbindelser med omvärlden men även fungerat som ett politiskt centrum för den tidens nordeuropeiska stater. Under Medeltiden utgjorde Ätran det danska rikets norra gräns mot Sverige och Halland med dess orter fick en viktig betydelse som gränslandskap. Laxfisket i Ätran har varit och är fortfarande av stor betydelse för staden.

Industrialiseringen på 1800-talet lockade folk från landet in till städerna men Falkenberg lyckades inte sysselsätta alla som flyttade in samtidigt som moderniseringen av jordbruket gjorde att det inte längre behövdes lika mycket arbetskraft på landet. Det här gjorde Halland till ett av landets största emigrantregioner. Idag är Falkenberg en stad med både mindre och stora företag. En stor arbetsgivare är nätbutiken Nelly som har sin terminal i Falkenberg hamn. Dock är turismen den dominerande näringen, mycket tack vare den omkring två kilometer långa sandstranden Skrea Strand.

Sevärdheter

Som nämnts ovan så är den största sevärdheten i Falkenberg den långa sandstranden Skrea Strand. Intill stranden finns campingplats, stuguthyrning och ett mycket populärt hotell, Falkenberg Strandbad. På Vallarnas Friluftsteater kan hela familjen titta på den klassiska Nils Poppe-farsen om soldat Fabian Bom. Den shoppinglystne kan nå sitt mecka i Ullared som ligger bara dryga tre mil från Falkenberg. Falkenberg har ett brett utbud av boende i form av camping, vandrarhem och stugor.

Av Gunnar Larsson - Own work, CC BY-SA 3.0