Ljungby

Fakta

Ljungby är en tätort som ligger vid ån Lagans strand i Kronobergs län. Den är centralort i Ljungby kommun och ligger där E4:an och riksväg 25 möts. Till kända personer från orten kan räknas konstnären och författaren Sven Ljungberg som är en internationellt erkänd konstnär och räknas som att ha varit den främsta i världen att framställa trägravyrer.

Historia

Några kilometer från Ljungbys centrum finns en runsten kallad Replösastenen som vittnar om den första invånaren i staden, Astrad. Runstenen är från 1000-talet så det är ett tydligt bevis på att platsen var bebyggd redan då. Gravrösen runtom staden vittnar om att det fanns människor på platsen långt tidigare. På stadens torg restes 1952 en staty föreställande Astrad och Götrad som var den som lät resa Replösastenen. På 1100-talet fick Ljungby sin första stenkyrka och en liten stad började växa fram i dess närhet. Flera viktiga handelsvägar korsade Ljungby och därför beslutades det på 1300-talet att det skulle anläggas gästgiveri på orten.

Trots kyrka och gästgiveri var Ljungby en liten stad och i början av 1800-talet bestod den bara av fem gårdar. 1828 fick dock staden tillstånd att bli köping och ett år senare även ett reglemente. Nu kunde en stadsplan ta fram på hur köpingens byggnader skulle byggas i raka rader i ett rutnät. I slutet av 1800-talet drogs flera viktiga järnvägslinjer genom staden vilket fick den att växa. Tillväxten fortsatte under 1900-talet när flera industrier bildades. 1953 blev stora delar centrum förstörda i en brand. Centrum byggdes upp igen i en modern stil med ett sjuvåningshotell och en piazza, något som är omdiskuterat än idag.

Sevärdheter

Den här staden i södra Sverige har en del att erbjuda sina besökare. På Minivärlden kan stora och små tågentusiaster beskåda och köra med ett flertal detaljrika modelljärnvägar. Konstintresserade besöker Ljungbergsmuseum där det finns en stor samling av bygdens sons målningar, grafik och böcker. Bo kan du göra bekvämt på camping, i stuga eller på vandrahem.

By Julien Carnot - https://www.flickr.com/photos/julien-carnot/11277215173/in/photolist-5VkYNE-5dT1Fv-ibwFbn, CC BY-SA 2.0, Link