Norrköping

Fakta

Norrköping ligger placerad längst in Bråviken i Östergötlands län. Staden är med sina 93 000 invånare den tionde största staden i Sverige. Med sina utmärkta transportvägar tack vare Bråvikens kontakt med Östersjön och Motala ström som rinner genom staden var den länge en av landets viktigaste industristäder där textilindustrin dominerade. Idag är staden istället värd för inte mindre än fem statliga verk inklusive SMHI.

Historia

Tack vare det fördelaktiga läget med tillgängliga vattenvägar har platsen varit bebyggd sen långt innan modern tid och på 1300-talet fick Norrköping sina stadsprivilegier. Genom de följande århundradena växte staden till sig allt mer och industrin frodades. Mycket tack vare att stadens ylleindustri stod för merparten av allt ylle som producerades i landet. De blomstrande dagarna tog dock slut under textilkrisen på 50-talet och stadens textilfabriker fick stänga ner en efter en. Detta gjorde att Norrköping tog en ny riktning som leverantör av tjänster snarare än industrivaror. Mycket tack vare att flera statliga verk placerad i Norrköping redan på 70-talet.

Sevärdheter

Det är väl nästan ingen som har undgått att veta om att Sveriges största djurpark Kolmården ligger strax utanför Norrköping. Kolmården bjuder på nära möten med djur och även natursköna vyer över Bråviken och är en upplevelse både för barn och vuxna. Tre dagar om året förvandlas fältet vid den gamla flygflottiljen Bråvalla till Sveriges största musikfestival med över 50 000 besökare och framträdanden av svenska och internationella artister. Eftersom att Norrköping länge var en av landets ledande industristäder finns det idag en stor del av de gamla industrilokalerna kvar som vittnar om den gamla tidens industri. I de gamla industrikvarteren finns även Arbetets museum med både fasta och tillfälliga utställningar. I Norrköping bor besökare bra på något av stadens hotell eller vandrarhem.

CC BY-SA 3.0, Link