Nybro

Fakta

Nybro är en tätort i Småland. Den är centralort i Nybro kommun och tillhör Kalmar län. Här bor runt 13 000 personer och Nybro är känt för att tillhöra glasriket och här finns även ett eget glasbruk, Nybro Glasbruk.

Historia

Orten kallades från början för Lortbron och tillkom som en slags rastplats på vägen mellan Växjö och Kalmar. Den vägen korsade en bäck och där byggdes en bro som kallades Lortbron. Med tiden tillkom allt fler byggnader med en krog och gästgiveri. På 1800-talet startades ett garveri av Henrik Nyberg. Han såg till att ortsnamnet ändrades till Nybro efter att ha byggt en ny bro. Under 1800-talet när industrialiseringen drog igång växte befolkning kraftigt och staden fick många betydelsefulla industrier.

Med goda kommunikationer och järnhaltigt vatten blev Nybro känt som kurort i slutet av 1800-talet. I början av 1900-talet startades Nybro Glasbruk som idag är ett populärt besöksmål. Befolkningen ökade stadigt och nådde sin kulmen under 60- och 70-talen. Sen dess minskar befolkningen stadigt. Mycket av stadens ursprungliga bebyggelse i centrum revs under 60- och 70-talen och ersattes med för tiden typiska byggnader i betong och sten.

Sevärdheter

Eftersom att Nybro är en del av Glasriket finns här mycket att se. Besök Nybro Glasbruk som visar upp sin tillverkning av konst- och bruksglas. Se hur deras konstnärer får motiven att växa fram på glasföremålen genom handmålning. I Bruksbutiken kan du göra fynd av fina glasprodukter. Inne i staden finns världens enda James Bond museum. Väl värt ett besök är också Sveriges största hembygdsmuseum i närliggande Madesjö. Bo kan du göra på något av stadens hotell eller vandrarhem.

By User: (WT-shared) Riggwelter at wts wikivoyage, CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0, Link